"

BG视讯|首页-欢迎您

 • <rp id="5ujm4"><optgroup id="5ujm4"></optgroup></rp>
 • <rt id="5ujm4"></rt>
  1. <tt id="5ujm4"></tt>
   <u id="5ujm4"><tbody id="5ujm4"></tbody></u>
    "

    噻二唑是唑类化合物的一个亚家族。在结构上,它们是五元杂环化合物BG视讯|首页-欢迎您,含有两个氮原子和一个硫原子,以及两个双键BG视讯|首页-欢迎您,形成芳香环;噻二唑的名称来源于Hantzsch-Widman命名法BG视讯|首页-欢迎您。根据杂原子的相对位置BG视讯|首页-欢迎您BG视讯|首页-欢迎您,存在四种可能的结构;这些形式不相互转化,因此是结构异构体而不是互变异构。这些化合物本身很少被合成BG视讯|首页-欢迎您,并且没有特别的用途,然而,将它们作为结构基序的化合物在药理学中相当常见。

    清空选项
    247109-15-5

    BD327052247109-15-597%

    ¥82.00250mg

    88947-28-8

    BD55130988947-28-897%

    ¥1380.001g

    15884-86-3

    BD17989715884-86-397%

    ¥2116.0025g

    75028-24-9

    BD22787775028-24-998%

    ¥177.0010g

    4005-51-0

    BD92794005-51-097%

    ¥30.0010g

    17605-27-5

    BD56570117605-27-597%

    ¥88.001g

    1225451-84-2

    BD5591341225451-84-297%

    ¥237.00100mg

    1445988-32-8

    BD6327941445988-32-897%

    ¥201.00250mg

    72217-12-0

    BD32951772217-12-098+%

    ¥126.005g

    183304-68-9

    BD157987183304-68-995+%

    ¥400.00100mg

    59565-54-7

    BD18279659565-54-795+%

    ¥789.0025g

    152300-56-6

    BD52914152300-56-697+%

    ¥12377.0025g

    21734-85-0

    BD206921734-85-095%

    ¥586.001g

    681136-29-8

    BD379716681136-29-899+%

    ¥1482.0025mg

    75318-43-3

    BD20820075318-43-395+%

    ¥245.00250mg

    30246-33-4

    BD4258030246-33-497%

    ¥210.001g

    108413-67-8

    BD01115852108413-67-897%

    ¥971.00100mg

    85103-31-7

    BD0111473685103-31-797%

    ¥1205.00100mg

    N/A

    BD01163051N/A97%

    ¥368.00100mg

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 111
    "BG视讯|首页-欢迎您
   1. <rp id="5ujm4"><optgroup id="5ujm4"></optgroup></rp>
   2. <rt id="5ujm4"></rt>
    1. <tt id="5ujm4"></tt>
     <u id="5ujm4"><tbody id="5ujm4"></tbody></u>
      "